Moottoripyörän käsittelykoe testaa osaamista aiempaa tarkemmin, mopon teoriakoe osoittautunut haastavaksi

Kuva: @milkovi / unplash.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Ajokorttikoulutuksen uudistus toi muutoksia myös mopo- ja moottoripyöräkortin hankintaan. Neljä viidestä pääsee ensimmäisellä yrittämällä läpi moottoripyörien uusituista käsittelykokeista. Mopon teoriakokeen läpäisee ensimmäisellä kerralla enää reilu kolmannes.

Moottoripyörien uudet käsittelykokeet otettiin käyttöön ajokauden alussa huhtikuussa. Uusitun moottoripyörän käsittelykokeen on suorittanut noin 8 500. Huhti-elokuussa 2018 moottoripyörän käsittelykokeen ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytysti suoritti 82 %, kun vuonna 2017 ensimmäisellä kerralla läpi pääsi 90 %.

”Uusittujen käsittelykokeiden pelättiin olevan liian vaikeita aloitteleville kuljettajille, mutta nyt puolen vuoden jälkeen tilanne näyttää hyvältä. Käsittelykokeen läpipääsyprosentit ovat laskeneet jonkun verran, mutta eivät radikaalisti viime kesään verrattuna, ja nyt käsittelykokeissa painotetut asiat pyörän hallinnasta ja kuljettajan valmiudesta kohdata erilaisia liikennetilanteita tulevat varmemmin testattua”, painottaa asiantuntija Marjo Immonen.

Moottoripyörän liikenneajokokeita on suoritettu tammi-elokuussa 2018 yli 7 700, mikä on lähes yhtä paljon kuin samaan aikaan viime vuonna. Kevytmoottoripyöräkortin eli A1-kortin ajokokeen heinä-elokuussa suorittaneista 72 % pääsi läpi ensimmäisellä yrityksellä, rajoittamattoman moottoripyörän A-kortin suorittaneista 94 %.

Ammattimainen opetus tukee kaksipyöräisissä kortin saamista – opetuslupaoppilaiden läpipääsyprosentit pienempiä

Kaksipyöräisillä ei ole havaittavissa opetuslupalaisten koemenestyksessä samanlaista käännettä kuin henkilöauton ajokortin puolella. A1-korttia suorittaneiden ajokokeen läpipääsyprosentit erosivat sen perusteella, oliko koulutusta saatu opetusluvalla vai ammattimaisessa koulutuksessa. Ammattimaisessa opetuksessa olleista 75 % pääsi heinä-elokuussa ensimmäisellä yrityskerralla ajokokeesta läpi, opetuslupalaisista 59 %. Vuonna 2017 vastaavat läpipääsyprosentit olivat 77 % ja 64 %.

Opetusluvalla moottoripyöräkortin suorittaneiden osuus on lisääntynyt tasaisesti viime vuosina. Lakiuudistuksen jälkeen moottoripyöräkortin opetusluvalla hankkineiden osuus on 11 %, kun viime vuonna opetusluvalla kortin hankki 10 % ja sitä edellisenä vuonna 8 %. Mopokortin opetusluvalla hankkijoiden osuus on ollut viime vuosina noin 5 %.

”On hyvä huomata, että mopo- ja moottoripyöräkorttien osalta opetuslupalaisten menestymisessä ei ole nähtävissä samanlaista muutosta kuin henkilöautokortin hankkijoiden puolella. Ammattimainen opetus näyttää tukevan sekä mopon että kevytmoottoripyörän ajokokeessa menestymistä. Kaksipyöräisten hallinnan ominaispiirteiden opettelu ja toimiminen liikenteessä vaatinee myös sellaista omaksumista, joka näyttää olevan helpommin saatavissa ammattimaisessa opetuksessa”, pohtii Immonen.

Kevytmoottoripyörän teoriakokeessa sen sijaan opetuslupalaiset menestyivät ammattimaisessa opetuksessa olleita paremmin. Opetuslupalaisista 70 % pääsi ensimmäisellä yrityskerralla läpi, kun ammattimaisessa koulutuksessa läpi pääsi 59 %. Ennen uudistusta ensimmäisellä kerralla läpi pääsi n. 90 % koulutustavasta riippumatta.

Mopon teoriakoe vaatii aikaisempaa enemmän

Mopon, kuten myös kaikkien muiden ajoneuvoluokkien teoriakokeiden kysymykset painottuvat nykyään entistä enemmän suoritettavan ajokorttiluokan erityispiirteisiin.

Mopon teoriakokeiden ensimmäisellä yrityskerralla läpipäässeiden määrät ovat laskeneet huomattavasti. Heinäkuun alun jälkeen ensimmäisellä kerralla kokeen on läpäissyt 36 %, kun vuonna 2017 ensimmäisellä kerralla läpi pääsi 83 %.

”Tässä saattaa näkyä kohdistetun mopokorttiopetuksen muuttuminen yleisemmäksi ensimmäisen ajokortin suorittajan liikenneturvallisuusopetukseksi. Nyt mopokortin hankkijan tulee itse opetella mopolle ja kaksipyöräiselle ajoneuvolle kuuluvat omat liikennesäännöt sekä ajoneuvoluokkakohtaiset erityispiirteet, jotka painottuvat nykyisessä teoriakokeessa aikaisempaa enemmän”, sanoo Immonen.

”Alustavien selvitysten mukaan ongelmia on tullut eniten perusväistämissäännöissä, siinä ketä väistetään eriarvoisissa ja liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä. Sen sijaa vaikeammat tilanteet ja uudet riskitehtävät on hahmotettu paremmin. Seuraamme tilannetta tiiviisti ja teemme tarkempaa analyysiä asiasta syksyn aikana”, jatkaa Immonen.

Ensimmäisellä yrityskerralla mopon käsittelykokeen suoritti hyväksytysti 89 %, kun alkuvuonna ja vuotta aikaisemmin läpipääsyprosentti oli 97 %. Lukumäärällisesti mopon käsittelykokeita suoritettiin heinä-elokuussa noin 4 500 kappaletta, mikä oli huomattavasti vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, jolloin käsittelykokeita suoritettiin 5 600.

Lähde: Trafi.fi