Trafi kertoo henkilötietojen käsittelystä animaatiolla

Trafi ja tietosuoja

Trafi on tehnyt henkilötietojen käsittelystä animaation, jolla se pyrkii osin vastaamaan uuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyydestä. Jo kolmena vuonna tehdyillä tietotilinpäätöksillä Trafi osoittaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tilintekokykyisyyttään.

Animaatio kertoo, miten tietoja käsitellään Trafissa

Nyt voimaan tuleva tietosuoja-asetus edellyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyssä ja velvoittaa, että kansalaisille kerrotaan selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa mistä tietoja saadaan ja mihin niitä käytetään.

”Ihmiset hankkivat tietoa eri tavoin, joten ei ole vain yhtä oikeaa tapaa kertoa asioista. Trafissa päädyimme tekemään animaation, joka kertoo esimerkin kautta, miten henkilötietoja Trafissa käsitellään. Läpinäkyvyyden avulla edistämme luottamusta toimintaamme sekä vahvistamme ja tuemme kansalaisen mahdollisuuksia hallinnoida omia tietojaan.” kertoo Trafin tietosuojavastaava Leila Hanhela-Lappeteläinen.

Trafin tietotilinpäätökset vastaavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin

Tietosuoja-asetuksen keskeinen muutos aikaisempaan on, että rekisterinpitäjän pitää pystyä osoittamaan ja dokumentoimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit ja käytännön toimet, joilla konkreettisesti toteutetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Osoitusvelvollisuutta voivat todentaa mm. henkilötietojen käsittelystä tehdyt selosteet, erilaiset käytännesäännöt sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvien prosessien dokumentoinnit. Trafin tietotilinpäätökset osoittavat osaltaan Trafin henkilötietojen käsittelyyn liittyvää tilintekokykyä.

”Jatkossa on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit dokumentoidaan hyvin koko tiedon elinkaaren ajan. Se palvelee sekä Trafia että rekisteröityjä,” korostaa osastopäällikkö Kirsi Pulkamo.

Omat tiedot voi tarkastaa sähköisesti

Trafin sähköisessä asiointipalvelussa – asiointi.trafi.fi – voi tarkastaa suuren osan Trafin rekistereissä olevista omista tiedoistaan. Kirjautumalla oma asiointiin voi katsoa tiedot:

  • omista ajoneuvoista ja niiden veroista
  • omista vesikulkuneuvoista ja aluksista
  • ajo-oikeutensa ja -lupansa
  • tiedot tieliikenteen ja merenkulun ammattipätevyyksistä.

Lähde: Trafi

Tulevat VCOF tapahtumat