Kulkuvälineiden entistämisavustuksia myönnettiin yhteensä 32 kohteelle

Museovirasto rahoittaa kulkimien entisöintiä
Kuva: Flickr / Dave Messina

Museovirasto on myöntänyt vuodesta 1994 lähtien avustuksia arvokkaiksi luokiteltujen laivojen kunnostus- ja entistämistöihin. Vuonna 2018 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tukea myös raideliikenteen, maantieliikenteen ja ilmaliikenteen kulkuvälineiden entisöintiin. Myönnettyjen avustusten tavoitteena on varmistaa, että Suomessa säilyy edustava otos käyttökuntoisia, kansallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kulkuvälineitä.

Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 64 kappaletta ja haettu avustussumma oli 2 082 269 euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 360 000 euroa 32 kohteelle, jotka edustavat eri liikennelajeja: mukana on muun muassa hevoskärryjä, hyötyajoneuvoja ja henkilöautoja, vetureita ja rautatievaunuja, lentokoneita sekä erityyppisiä veneitä ja laivoja. Mukana on niin yksityishenkilöiden kuin yhteisöjen omistamia kulkuvälineitä.

Hakemusten arvioinnissa Museovirastoa avusti neljä asiantuntijalautakuntaa, joiden jäsenet edustavat oman liikennemuotonsa asiantuntemusta. Mukana lautakunnissa on museoiden, viranomaisten, harrastajien sekä restaurointi- ja konservointialan edustajia. Hakemusten laadullisessa arvioinnissa (ns. vertaisarviointi) kiinnitettiin huomioita kulkuvälineen kulttuurihistorialliseen arvoon, entisöintihankkeen vaikuttavuuteen kulkuvälineen säilymiselle sekä hankkeen laatuun.

Tyypillisin avustettava entisöintihanke vuonna 2018 oli kulkuvälineen rungon tai korin kunnostustyöt. Myönnetty avustus voi olla enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, eli jokainen avustuksensaaja laittaa entisöintihankkeeseensa aina vähintään Museoviraston myöntämän summan verran omaa rahaa.

Luettelo avustuksen saajista

Kulkuvälineiden entistämisavustus Museoviraston verkkosivuilla

Lähde: Museovirasto